We danken de toneelspelers voor het meewerken aan het prachtige spektakel van de 100-jarige herdenking van de wa-penstilstand, die doorging in de kerk van Lille. Fijn om te merken dat we met z’n al-len in Groot-Lille kunnen meewerken aan, of genieten van, zo’n eerlijke en confron-terende onderdompeling in onze eigen geschiedenis …. zoveel namen ….